Voor wie? Maguire & E-sports

Maguire & E-sports

De gaming-industry is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een miljardenbusiness met games als Fortnite, LoL en CS:GO, Heartstone en FIFA. De populariteit van gaming heeft ertoe geleid dat er steeds meer professionele gamers (aka esporters) zijn die hun volledige inkomen verdienen met esports.

De opkomst van esports

Een goed voorbeeld is het in de zomer van 2019 gehouden 1e WK Fortnite. Aan dit toernooi deden vier Nederlanders mee. Twee van deze spelers eindigden in de top 10: bij de DUO’s werd Dmitri “Mitr0” van de Vrie 6e en Dave “ Rojo” Jong 2e. De prijzengelden van deze spelers bedroegen respectievelijk 225.000 dollar en 1.125.000 dollar. Alle deelnemers aan het WK ontvingen sowieso 50.000 dollar aan prijzengeld. Het totale prijzengeld van het WK Fortnite 2019 bedroeg 30 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 27 miljoen euro. Ter vergelijking: het prijzengeld van de datzelfde jaar gehouden grote sportevenenmenten waren voor Tour de France 2,3 miljoen euro en het totale prijzengeld WK vrouwenvoetbal bedroeg eveneens 30 miljoen dollar.

Esporters hebben diverse bronnen van inkomen: denk aan prijzengeld, startgeld, looninkomsten, streaming-inkomsten (met name Twitch en youtube en sponsorinkomsten. Al deze bronnen van inkomen worden fiscaal op hun eigen manier behandeld, waardoor de fiscale positie van esporters, zeker als ze internationaal actief zijn, erg complex kan worden. Door deze complexiteit heeft een esporter behoefte aan fiscale en administratieve begeleiding door adviseurs die thuis zijn in de materie.

Esporters kunnen werknemer in loondienst zijn en/of ondernemer zijn.  Bij ondernemers maken we onderscheid tussen inkomstenbelasting-ondernemers (zij hebben een eenmanszaak) of ondernemers die via een vennootschap (vaak een BV) hun onderneming drijven. Wanneer is het voordeliger om via een eenmanszaak te ondernemen en wanneer via een BV? Kun je zelf kiezen om je inkomsten te genieten als ondernemer of ben je soms verplicht werknemer? Over welke diensten dienen ondernemers BTW in rekening te brengen? Hoe dient BTW te worden berekend als de genieter van de dienst in het buitenland woont? Waar vindt de dienst plaats bij online toernooien? Mag je alle BTW in aftrek brengen op je gemaakte kosten? Welke specifieke kosten kun je als esporter-ondernemer allemaal opvoeren; in-game aankopen, aanvullende stroomkosten, apparatuur, reiskosten, kleding: wat mag wel en wat niet? Hoe kun je ingehouden buitenlandse bronbelasting (denk aan prijzengelden uit Amerika) terugvragen of verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting? Dit zijn allemaal fiscale vragen waar esporters mee te maken kunnen krijgen.

Een interessante uitspraak voor esporters (ondernemers/teams) van het Europese Hof van Justitie is het Bastova-arrest uit 2016. Het Hof bepaalde dat inkomsten uit deelname aan wedstrijden niet belast zijn met BTW, indien het onzeker is of die inkomsten zullen worden behaald. Als de esporter een vaste vergoeding (startgeld) ontvangt, dan moet hij daarover wél BTW in rekening brengen. In deze gevallen mag de esporter de BTW op door hem gemaakte kosten ook slechts gedeeltelijk (pro rata) in aftrek nemen. En wij weten hoe het werkt.

Esporters sluiten vaak al op jonge leeftijd contracten af met esports teams/organisaties. Het komt geregeld voor dat de contractsvoorwaarden erg ongunstig zijn voor de esporter. Het is dus van het grootste belang dat esporters contracten juridisch laten controleren voordat ze deze tekenen.

Maguire adviseert al jaren vele topsporters en is een van de eerste Nederlandse kantoren die zich ook heeft gespecialiseerd in de wereld van esports.

De fiscalisten en juristen van Maguire zijn bekend met de gaming-industrie, de games, de verschillende inkomstenbronnen en kostenposten waar esporters mee te maken hebben en weten hoe je daar fiscaal het best mee kunt omgaan. Maguire verricht onder andere de volgende diensten voor esporters en esports teams:

verzorgen ondernemingsadministratie & jaarrekeningen

verzorgen aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

controleren, opstellen en adviseren over esports-contracten

onderhandelen over en opstellen van sponsorcontracten

fiscaal optimaliseren van ondernemingsopbrengsten

adviseren over rechtsvorm en herstructureringen

voeren van fiscale en juridische procedures

opstellen van aangiften inkomstenbelasting (vanaf € 275 per jaar)

no cure no pay! : check-up van aangiften inkomstenbelasting over afgelopen jaren

structurering van imagerechten

begeleiding van emigratie naar het buitenland en tax planning

advisering over BTW-problematiek

advisering over loonbelastingproblematiek (o.a. de vaststelling van het verplichte loon bij BV-ondernemers)

terughalen van buitenlandse bronbelasting en correct verrekenen met Nederlandse inkomstenbelasting

hulp bij Amerikaanse of andere buitenlandse aangiftes inkomstenbelasting

groot internationaal netwerk met wereldwijd esports fiscalisten

We build relationships for life!

Weten wat we voor u kunnen betekenen?