Know-how Arbeidsongeschiktheid bij profvoetballers

Arbeidsongeschiktheid bij profvoetballers

Een profvoetballer heeft een groter risico op arbeidsongeschiktheid dan een werknemer.

Een profvoetballer heeft een groter risico op arbeidsongeschiktheid dan een werknemer die geen fysieke arbeid moet verrichten voor zijn dienstbetrekking. In Nederland is bij CAO bepaald dat het salaris van een profvoetballer ingeval van arbeidsongeschiktheid (om welke reden ook) voor 100% wordt doorbetaald gedurende de volledige contractperiode. In andere Europese landen is dat echter niet zo.

Hieronder een beknopt overzicht waarbij de diverse wet- en regelgeving uit de vijf belangrijkste Europese competities is opgenomen, omtrent loondoorbetaling bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid en het recht van de werkgever op ontbinding van het arbeidscontract bij carrière-beëindigende blessures. Naast de vijf belangrijkste Europese voetbalcompetities is Nederland ter vergelijking ook opgenomen.

Hoe lang betaalt de club het salaris van de speler door bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens blessure of ziekte?

Dit betreft de categorie reguliere tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en blessure.

 Engeland
In Engeland betaalt de werkgever het volledige salaris van de speler voor maximaal 18 maanden door tijdens ziekte of blessure. Indien de blessure of ziekte niet tijdens de werkzaamheden voor de club is opgelopen dan wordt deze periode verkort tot 12 maanden.

 Duitsland
In Duitsland betaalt een werkgever het volledige salaris voor slechts 42 dagen door, ongeacht waar de blessure of ziekte is opgelopen (tijdens of buiten het werk).

 Frankrijk
In Frankrijk heeft een speler recht op doorbetaling van zijn volledige loon voor maximaal 90 dagen.

 Spanje
In Spanje dient de club maximaal 18 maanden het volledige salaris door te betalen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

 Italië
In Italië zijn werkgevers verplicht om het volledige salaris voor maximaal zes maanden door te betalen. Na deze periode dient de werkgever nog slechts 50% va het salaris door te betalen tot het einde van de contractduur.

 Nederland
In Nederland zijn clubs verplicht de speler zijn/haar salaris volledig door te betalen tot einde van de contractduur.

Op welk moment kan de club het contract van een speler beëindigen bij carrière-beëindigende blessures en/of ziektes?

Bij deze categorie arbeidsongeschiktheid gaat het om permanente arbeidsongeschikt. Hierbij moet worden gedacht aan blessures en ziektes van een dusdanig zware aard dat de speler zijn dienstbetrekking als profvoetballer niet meer kan uitoefenen. Een actueel voorbeeld hiervan is het tragische ongeval dat Abdelhak Nouri is overkomen tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen.

 Engeland
In Engeland wordt onderscheid gemaakt naar de oorzaak van de carrière-beëindigende blessure en/of ziekte.

  1. Indien deze is opgelopen tijdens werk gerelateerde activiteiten kan de club na 12 maanden het contract beëindigen.
  2. Wanneer de blessure of ziekte echter niet gedurende werkzaamheden voor de werkgever is opgelopen kan het arbeidscontract na 6 maanden worden opgezegd door de werkgever.

 Duitsland
In Duitsland kan de club het contract met de speler per direct beëindigen.

 Frankrijk
In Frankrijk kan het arbeidscontract onmiddellijk worden beëindigd door de werkgever. De club is echter wel een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. De hoogte hiervan bedraagt 40% van het reguliere maandinkomen vermenigvuldigd met het aantal jaar dat een speler bij de club onder contract stond.

 Spanje
In Spanje kan de werkgever het contract met onmiddellijke ingang beëindigen.

 Italië
In Italië kan het contract onmiddellijk worden beëindigd door de werkgever.

 Nederland
In Nederland zijn clubs verplicht de speler het reguliere salaris door te betalen salaris tot einde contractduur.

Het hierboven opgenomen overzicht toont aan dat een speler die een arbeidsovereenkomst aangaat met een werkgever in het buitenland goed op de voorwaarden voor loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en contractontbinding moet letten. Indien een speler bijvoorbeeld bij een Duitse club tekent en niet weet dat een werkgever bj een blessure maar zes weken hoeft door te betalen, dan kan hij voor een vervelende verassing komen te staan als bij een blessure oploopt waarbij hij zes tot negen maanden moet revalideren.

Meer weten over dit onderwerp of advies nodig? Neem dan contact op met Patrice van Oostaijen.