Know-how Belastingheffing over inkomsten uit E-sport en Gaming

Belastingheffing over inkomsten uit E-sport en Gaming

Wij zijn specialisten op het gebied van de fiscale en juridische advisering van professionele sporters.

Wij van Maguire zijn specialisten op het gebied van de fiscale en juridische advisering van professionele sporters. We weten welke inkomsten op welke manier wordt belast, en in welk land; en welke vrijstellingen, kortingen of aftrekposten er in die situaties voorhanden zijn. Het spreekt dus voor zich dat we ons de afgelopen jaren ook verdiept hebben in de fiscale positie van gamers en e-sporters. De groei van deze markt en van de daarmee te behalen inkomsten is enorm. Maar hoe verloopt de belastingheffing over die inkomsten? Laten we eens kijken naar de verschillende bronnen van inkomsten.

1. Streaming

Veel gamers streamen de games die ze spelen op kanalen als Twitch, Azubu en Youtube. Hoe meer kijkers een gamer heeft, hoe meer deze kanalen hem/haar betalen voor de advertenties rond de games. Daarnaast halen gamers op die kanalen inkomsten uit abonnementsgelden en donaties van hun viewers. Deze activiteiten kwalificeren mijns inziens meestal als een onderneming, en de winsten (alle inkomsten minus alle zakelijke kosten) worden als ondernemingswinst belast in het woonland van de gamer: in Nederland naar verwachting ofwel in een eenmanszaak, ofwel in een BV. [Voor een antwoord op de vraag wanneer het verstandig is om van eenmanszaak naar BV te gaan, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.]

2. Sponsoring

Wie veel viewers heeft, is interessant voor sponsors. Sponsoring kan plaatsvinden in natura (via het gratis ontvangen van producten) of in geld. In beginsel zijn beide vormen belast, en ook deze inkomsten zullen meestal in de onderneming van de gamer vallen, en zijn dus belast als ondernemingswinst.

3. Salaris van e-sports team

Sommige gamers zijn verbonden aan een team, zoals de spelers in de E-divisie (de eredivisie van clubs die de game FIFA spelen). Normaliter zijn deze relaties gegoten in de vorm van reguliere arbeidsovereenkomsten: op het loon van de spelers wordt door de werkgever al loonbelasting ingehouden. Geen onderdeel van hun onderneming dus.

4. Prijzengeld

De grote prijzen zijn te verdienen met toernooien wereldwijd. En daar begint het grote fiscale vraagstuk. Wie mag belasting heffen over het prijzengeld: het woonland van de gamer of het land waar het toernooi plaatsvindt. Dat ligt enerzijds aan de kwalificatie van een gamer in het belastingverdrag tussen die twee landen (is hij sporter, uitvoerend artiest of gewoon ondernemer), en aan de bepalingen van dat verdrag (worden de inkomsten vrijgesteld of verrekend). Houdt de toernooi-organisatie bronbelasting in over het prijzengeld? Wat als de (reis- en verblijfs)kosten van de gamer voor een specifiek toernooi hoger zijn dan zijn inkomsten: mag hij het verschil dan terugvragen in het toernooi-land? Wat als een sponsor een bonus uitkeert die ziet op een specifiek toernooi? Dit zijn reguliere vragen die ook spelen bij reguliere sporters met wedstrijden in het buitenland. Maar wat nou als een e-sporter niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in het land waar een wedstrijd of toernooi plaatsvindt, maar vanuit iedere locatie wereldwijd mag deelnemen: waar vindt dan de belastingheffing plaats?

Zo werpt de nieuwe wereld ook in deze branche nieuwe vragen op en worden traditionele grenzen vloeibaar. Uiteraard hult de Nederlandse belastingdienst zich vooralsnog in stilzwijgen…