Know-how BPM en MRB

BPM en MRB

Alle vragen over BPM en MRB in een overzicht.

In onze praktijk krijgen we regelmatig vragen over BPM en Motorrijtuigenbelasting (MRB). Op basis van onze ervaringen hebben we de meest gestelde vragen gebundeld in een kort en bondig artikel.

De meest gestelde vragen zijn:

· Wanneer moet ik BPM (en MRB) betalen?
· Mag ik met een auto op buitenlands kenteken in Nederland rijden?
· Moet ik altijd BPM betalen wanneer ik een auto invoer?
· Hoeveel BPM betaal bij het invoeren?
· Kan ik BPM terugkrijgen?

Hulp nodig bij een aanvraag vrijstelling BPM bij verhuizing? Klik dan hier voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen

In Nederland wordt het bezit van een auto én het gebruik van de Nederlandse wegen belast. Het gebruik van de Nederlandse wegen is belast met de MRB. Bij de aankoop van een auto is BPM verschuldigd. De hoogte van beide belastingen is afhankelijk van diverse factoren. De belangrijkste zijn CO2-uitstoot, cataloguswaarde, type brandstof, gewicht en leeftijd.

Vrijgestelde auto’s zoals volledig elektrische auto’s of oldtimers laten we in dit artikel verder buiten beschouwing.

Wanneer moet ik BPM en MRB betalen?

Als je in Nederland woont en een nieuwe auto koopt betaal je eenmalig BPM. Auto’s waarover in Nederland al BPM is betaald – zoals occasions – worden bij doorverkoop niet nogmaals belast met BPM. De import van buitenlandse auto’s, waarover nog geen BPM is betaald, wordt in principe wel met BPM belast bij de invoer. Hierover later meer.

MRB betaal je wanneer je in Nederland woont en een motorvoertuig op je naam hebt staan. De MRB is maandelijks verschuldigd vanaf het moment dat een motorvoertuig op je naam staat.

Ben je geen inwoner van Nederland dan is er in principe geen BPM of MRB verschuldigd als je met jouw auto op de Nederlandse wegen rijdt. Of je inwoner van Nederland bent wordt bepaald op grond van allerlei omstandigheden. De belangrijkste zijn de plaats van je woning, gezin, familie en werk. Gemakshalve wordt voor BPM en MRB de plaats van inschrijving in de ‘Basis Personenregistratie’ (BPR) als woonplaats beschouwd. Bij een verblijf in Nederland van langer dan vier maanden (bijvoorbeeld voor werk) is inschrijving in het BPR wettelijk verplicht.

De fiscale woonplaats kan door de Belastingdienst op een andere manier geïnterpreteerd worden dan door de belastingplichtige. Zo stelde de Belastingdienst dat een werknemer, die naar het buitenlands was uitgezonden door zijn werkgever en daar in een door de werkgever gehuurde woning verbleef, tóch zijn fiscale woonplaats in Nederland had. Het feit dat zijn gezin in Nederland achterbleef was in die specifieke situatie doorslaggevend.

Mag een inwoner van Nederland met een auto op buitenlands kenteken in Nederland rijden?

De hoofdregel is dat een auto wordt geregistreerd bij de RDW en dat er indien nodig BPM en MRB wordt betaald. Het is dus niet altijd verplicht om met een Nederlands kenteken op je auto te rijden.

Hierbij kan worden gedacht aan de volgende praktijksituatie. Een persoon die tijdelijk in Nederland woont vanwege een uitzending naar Nederland voor zijn werkgever en zijn eigen auto uit zijn woonland meeneemt. Indien deze persoon met zijn eigen auto in Nederland wil rijden, dan is hij verplicht om de auto te registeren bij het RDW, eventueel BPM te betalen en sowieso MRB te betalen. De auto hoeft dan niet op een Nederlands kenteken te worden gezet. Dit scheelt kosten die anders gemaakt moeten worden voor een keuring bij het RDW en nieuwe kentekenplaten.

Wil je slechts een korte periode van maximaal twee weken gebruik maken van een auto in Nederland met buitenlands kenteken dan kan hiervoor een vrijstelling worden aangevraagd.

Moet ik altijd BPM betalen bij het invoeren van een motorvoertuig?

BPM is verschuldigd bij het invoeren van een buitenlandse auto waarover nog geen BPM is geheven. In sommige situaties is de invoer vrijgesteld, waarbij een beroep op de verhuisregeling de bekendste vrijstelling is. De belangrijkste voorwaarden voor een succesvol beroep op de verhuisregeling zijn:

  1. Er is sprake van een verhuizing binnen de EU naar Nederland;
  2. Er is minimaal twaalf maanden buiten Nederland gewoond voor de remigratie naar Nederland;
  3. Auto dient meer dan zes maanden in bezit te zijn voor het moment van emigratie naar Nederland;
  4. Auto dient minimaal 6000 kilometer gereden te hebben.

Alle bestaande vrijstellingen zijn te vinden in dit overzicht.

Hoeveel BPM betaal bij het invoeren van een auto?

Voer je een auto in uit het buitenland en kun je geen aanspraak maken op een BPM vrijstelling, dan dien je BPM te betalen. Er zijn een aantal manieren om de wettelijk verschuldigde af te dragen BPM zo laag mogelijk te houden. De te betalen BPM wordt berekend op basis van de bij invoer verplichte BPM aangifte, waarbij het bruto BPM bedrag verminderd mag worden volgens drie voorgeschreven verminderingstechnieken:

1. Vermindering volgens een afschrijvingstabel;
2. Vermindering volgens koerslijsten;
3. Vermindering volgens taxatierapporten;

Welke verminderingstechniek het grootste voordeel oplevert verschilt per individueel geval. In hoofdlijnen kan gezegd worden dat de afschrijvingstabel het voordeligst is voor auto’s ouder dan vier jaar, koerslijsten worden interessant als de auto is uitgerust met veel opties en heeft de auto veel schade dan zullen taxatierapporten meestal de voorkeur genieten.

Hoe kan ik BPM terugkrijgen?

BPM kan onder voorwaarden worden teruggevraagd bij een uitvoer van de auto uit Nederland. Hiervoor dient een verzoek bij de Belastingdienst te worden ingediend. Een deel van de betaalde BPM kun je terugvorderen wanneer de auto binnen twaalf jaar wordt uitgevoerd naar het buitenland. De periode tussen inschrijving in het kentekenregister tot het afmelden voor export bij de RDW is belast met BPM. Hoe korter deze periode, des te groter is de teruggaaf van de zogenoemde “rest BPM”.

Bij een tijdelijk verblijf in Nederland (maar langer dan vier maanden) dien je eerst het volledig verschuldigde BPM bedrag te betalen en kun je (korte) tijd later, op het moment van vertrek uit Nederland, weer een groot deel van de BPM  terugvragen. In onze praktijk is veel geklaagd over deze onpraktische en kostbare procedure. Gelukkig biedt recente rechtspraak een oplossing hiervoor. Bij een tijdelijk verblijf kun je de Belastingdienst verzoeken de verschuldigde BPM maandelijks te betalen voor iedere maand dat je in Nederland woont in plaats van het gehele BPM bedrag in een keer. Dit levert niet alleen een liquidatietijdsvoordeel op, maar bij emigratie is een teruggaafverzoek dan ook niet meer nodig: er is immers slechts BPM betaald over de daadwerkelijke gebruiksperiode. Tot slot hoeft de auto bij gebruikmaking van deze methode ook niet op Nederlandse kentekenplaten gezet te worden en dit bespaart onnodige kosten.

Dit artikel is geschreven door Erik Jan Peffer. Meer weten over dit artikel of hulp nodig bij een BPM aangifte of teruggaaf verzoek? Klik hier om contact op te nemen.